DOVE I MOLITVE

                                                                       DOVE ZA ZAŠTITU I ČUVANJE

Muhammed a.s. je rekao: "Ko kaže kada osvane i omrkne "Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azimi" sedam puta, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige.

Muhammed a.s. je rekao "Kul huvallahu ehad, Kul euzu birabbil-felek i kul-euzu bi rabbi nas, ko bude učio jutrom i večeri, dovoljno mu je to kao zaštita od svakog zla"

Nakon sabah namaza ko pruci "Subhanallahil-azim ve bi hamdihi ve la havle ve la kuvete illa billah" Allah dž.š. će ga sačuvati od četiri stvari, ludila, elefantijazisa (vrsta gube, lepre) slijepila i paralize.

Ko prouči deset puta jutrom , deset puta tokom večeri i deset puta prije spavanja: "La havle ve la kuvvete illa billahi" to će mu odstraniti ovosvjetske brige za vrijeme spavanja, šejtanske spletke noću i Allahovu srdžbu svitanjem dana.

                                                                         DOVA PROTIV UROKA

Bismila, "Euzu bi kelimati llahitameti ve min kuli šejtan ve hametin ve min kuli ajnin lametin euzu bi kelimati llahitamati min šeri ma haleka ve muavezetejni", Fatiha

                                                                DOVA ZA ZAŠTITU OD STRAHA I BRIGA

Kada te zadesi kakva briga prouči i Allah dž.š. će ti olakšati:

"Ja hajju ja kajjumu bi rahmetike estegisu"

Oni koji budu izgovarali "La ilahe illellahu" neće osjetiti samoću prilikom smrti, u kaburima i prilikom proživljavanja, a ko uči " La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej¨in kadir" imat će nagradu kao da je oslobodio četiri roba od Ismailovog potomstva

Kad si u problemima uči dovu: "La ilahe illellahu-azimul-halimu la ilahe illellahu rabbul aršil-azim, la ilahe illellahu rabbul ssemavati ssebi¨ve rabbul-aršič-kerim"

Kada te glava zaboli, nakon namaza, desnom rukom potari glavu i prouči: "Bismillahillezi la ilahe gajruhu errahmanirrahimi Allahumme ezhibi anni el-hemme vel-hazene"

Kada se bojiš uči: "Hasbijellahu ve ni¨mel-vekil, ve ni¨mel mevla, ve ni¨mel vesir"

Biće spašen onaj koga zadesi kakav problem i iskušenje ako bude molio dovom: "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezalimine"

 

                                                                        DOVA SIGURNOSTI

Bismila:"Allahume inni ehafuke ve ehafu men la jehafuke vehfazni min šeri men la jehafuke ja hafijel eltafi nedlina mima nehafu"  Fatiha
Prilagođeno pretraživanje

Vijesti

Video

4476 views - 0 comments
3031 views - 0 comments
2118 views - 0 comments

Webs Counter